Udruga turističkih vodiča Like

UTV Like je novoosnovana udruga u siječnju 2018. godine sa sjedištem u Gospiću. Istodobno smo zatražili članstvo u ZDTVH. Za sada brojimo 60- ak članova s tendencijom širenja. Pokrivamo 7 jezika. Većina članova uz licencu Ličko- senjske  posjeduje licencu  i za  Karlovačku županiju, kao i neke druge.  Kako je više od polovine članova u okolici Plitvičkih jezera, ciljevi su nam poboljšanje usluge kvalitete  vođenja u samom Parku,  te zaštita vodičke struke.  Također želimo promovirati  Liku kao destinaciju  za više dana, koja će zaokružiti regiju u cijelosti. Želja nam je izdati i  vodič za turističke vodiče po Parku. Namjeravamo organizirati  studijska putovanja za naše članove u svrhu proširivanja znanja i druženja.